CERTIFICAT DE GARANȚIE PENTRU BIJUTERII, CEASURI, PRODUSE DIN MATERIALE TEXTILE, GENȚI, CURELE,

PORTOFELE
Condiții generale de acordare a garanției:
Societatea noastră, în calitate de importator și distribuitor, asigură calitatea produselor achiziționate.
Păstrați bonul fiscal primit la cumpărare pentru eventualele reclamații de calitate care pot fi adresate
magazinului nostru în perioada de garanție.
Prezentul talon de garanție va asigura toate drepturile conferite de legislația în vigoare – Legea nr. 449/2003
privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora și Ordonanța Guvernului României nr. 21/1992
republicată privind protecția consumatorului. Răspunderea vânzătorului este asumată în conformitate cu
dispozițiile art. 16 din Legea 449/2003 și conform Art. 162 din Legea 449/2003: „Pentru produsele a căror
durata medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul de garanție de conformitate se reduce la aceasta
durată.” Rezoluția contractului, respectiv restituirea contravalorii produsului se face în condițiile art. 11 din
Legea 449/2003, precum și art. 14 și art. 15 din OG 21/1992 republicată. Modalitatea prin care se acordă
consumatorului garanția este înlocuirea produsului, excepție face situația în care această solicitare este
imposibilă sau disproportionată, iar atunci se va returna contravaloarea produsului.
Societatea noastră asigură și un termen de garanție comercială de 30 de zile de la data achiziționării produsului,
pentru deficiențe neimputabile consumatorului, societatea noastră acceptând în acest termen, returul oricărui
produs nefolosit. Nu se pot restitui produse folosite sau care prezintă urme de folosire!
Garantia nu acoperă uzura normală și/sau daunele provocate de pierdere, furt, utilizare improprie, accidente,
manipulare neglijentă sau malițioasă în mod intenționat. De asemenea, garanția nu acoperă daunele provocate
de umezeală sau apă cu excepția ceasurilor marcate cu „rezistent la apă”.
Următoarele situaţii determină pierderea garanţiei: în cazul intervenţiilor sau reparaţiilor produsului executate
de persoane neautorizate; în cazul utilizării produsului pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost
conceput şi recomandat; în cazul nerespectării de către cumpărător a condiţiilor de păstrare, utilizare şi
întreţinere prevăzute în documentaţia care însoţeşte produsul; în cazul deteriorărilor termice, mecanice ale
produselor datorate incendiilor, accidentelor de orice fel, intemperiilor sau neglijenţei în utilizare.
Pentru acordarea garanției este necesară respectarea instrucțiunilor precizate mai jos pentru fiecare produs în
parte. La momentul achiziției, cumpărătorului i-a fost probată funcționarea corespunzătoare a produsului și i
s-a explicat modul de utilizare al produsului, iar cumpărătorul a verificat integritatea componentelor la
cumpărare.
IMPORTANT!
Compoziția, instrucțiunile de întreținere precum și pictogramele cu instrucțiunile de curățare și întreținere se
găsesc pe eticheta atașată de produs. Acestea sunt specifice produsului și este obligatorie consultarea lor.
Verificați pe verso acestui talon de garanție semnificația pictogramelor de pe eticheta atașata produsului
achiziționat.
Denumirea, modelul, codul produsului, data cumpărării, prețul, adresa magazinului ce se găsesc pe bonul de
casă, alături de predarea produsului cu deficiențe, reprezintă elemente esențiale de care societatea noastră are
nevoie pentru soluționarea oricărei reclamații ulterioare. Garanția se oferă după constatarea deficiențelor.
Pentru aceasta este necesară predarea produsului în magazin împreună cu bonul de casă ce dovedește
achiziția.
Instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru bijuterii fantezie, bijuterii din argint, bijuterii placate cu aur și
ceasuri:
Vă recomandăm să feriți produsele de lovituri, să deschideți cu delicatețe brățările, cerceii, colierele, lanțurile.
Bijuteriile fantezie, bijuteriile din argint, bijuteriile placate cu aur și ceasurile comercializate de societatea
noastră sunt destinate exclusiv pentru accesorii de modă.
Produsele se vor da jos obligatoriu înainte de a face baie, de a spăla vasele sau înaintea altor activități similare
în care produsele ar veni în contact cu apă, detergenți, produse cosmetice și chimice, pentru a evita dezlipirea
părților (pietre prețioase și semiprețioase, cristalele de zirconiu, strasuri) și uzura părților care conțin piele
naturală sau alte materiale!
Bijuteriile fantezie și ceasurile care conțin părți din cauciuc își pierd elasticitatea dacă intră în contact cu sprayurile
cosmetice sau cu orice alt produs petro-chimic. Materialele de natură organică, perle, corali, scoici, sidef,
sunt sensibile la produsele cosmetice și petro-chimice.
Produsele se vor da jos obligatoriu înainte de a lucra cu diverse substanțe chimice, pentru a nu-și schimba
culoarea și pentru a nu se deteriora stratul de suprafață.
Bijuteriile fantezie, bijuteriile din argint, bijuteriile placate cu aur și ceasurile nu se vor purta în timpul unor
activități fizice de contact sau care au ca rezultat transpirație abundentă, pentru a se evita zgârierea stratului
de suprafață, dezlipirea părților sau îndepărtarea stratului de suprafață al ceasurilor/bijuteriilor. Pentru
îngrijirea produselor și păstrarea strălucirii acestora vă recomandăm să utilizați o cârpă moale, specială pentru
curățarea acestora și în nici un caz nu utilizați solvenți sau substanțe chimice. De asemenea, nu folosiți
parfumuri sau spray fixativ în vecinatatea produselor în cauză.
Garanția oferită la ceasuri este pentru mecanism; cureaua, brățara, placajul cadranului sau curelei,
indicatoarele, butoanele, cadranele interioare, indicatoare, display, led lumină, lumină ceas, închizătoarea
ceasului (catarama), elemente lipite, aplicate, desenate, gravate, remontorul, carcasa, geamul și bateria nu fac
obiectul garanției. Schimbarea bateriei intră în atribuțiile cumpărătorului.
Durata medie de utilizare bijuterii fantezie: 6 luni.
Durata medie de utilizare bijuterii argint: 12 luni.
Durata medie de utilizare bijuterii placate cu aur: 5 ani.
Durata medie de utilizare ceasuri: 12 luni.
Intrucțiuni de utilizare și întreținere pentru produse din materiale textile:
Ori de câte ori se impune, produsele textile se spală sau se curață conform instrucțiunilor indicate pe eticheta
atașată de produs. Se vor folosi numai detergenți care respectă normele de calitate impuse de legislația EU
privind siguranța utilizării acestor produse. Nu folosiți pentru spălarea/curățarea articolelor produse de curățat
industriale (sodă sau alți derivați chimici). Acestea pot deteriora ireversibil produsul, fapt ce nu este acoperit de
garanție. Se interzice spălarea articolelor textile la temperaturi mai mari decât cele specificate pe eticheta
atașată. Nu uscați produsul prin expunere la surse de căldură (radiatoare electrice, aragazuri, etc.). Uscarea se
va face întotdeauna la temperatura camerei. Feriți produsul de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri,
perforări sau orice acțiune fizică de natură să îl deterioreze. În cazul în care apelați la servicii specializate de
curățătorie/spălătorie pentru întreținerea produsului, societatea noastră nu poate fi făcută răspunzătoare de
nici un fel de defect ce poate apărea datorită procesului de curățare/spălare.
Depozitați produsele din materiale textile în spații uscate, ferite de umezeală și evitați contactul acestora cu
produse chimice (alcool, acetonă, benzină, etc.).
Durata medie de utilizare produse din materiale textile: 6 luni
Instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru ochelari de soare:
Suprafețele ochelarilor de soare se curăță prin spălare cu apă și se sterg cu materiale textile moi. Pentru a nu
deteriora stratul de material aplicat pe suprafața lentilelor sunt interzise în operațiunile de curățare: utilizarea
substanțelor și produselor chimice (acide, corozive, etc.), frecarea excesivă, utilizarea unor instrumente sau
obiecte abrazive și/sau ascuțite. Suprafatele lentilelor nu au voie să fie supuse șocurilor.
Durata medie de utilizare ochelari de soare: 12 luni.
Instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru genți, curele și portofele:
Gențile și poșetele comercializate de societatea noastră sunt destinate exclusiv pentru accesorii de modă și nu
pot fi folosite ca bagaje de voiaj. Greutatea maximă admisă pentru geanta mică este de până la 1.5 kg, geanta
medie până la 3 kg, iar pentru geanta mare până la 5 kg. Evitați supraîncărcarea genților. Feriți produsul de
obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acțiune fizică de natură să îl deterioreze. Vă
recomandăm să deschideți cu delicatețe fermoarul genților (unde e cazul).
După fiecare utilizare geanta/cureaua se curăță pe fața exterioară cu o cârpă umedă sau cu o loțiune de
curățare specială uscându-le la temperatura camerei și se depozitează într-un loc ferit de umezeală, bine aerisit
pentru a evita oxidarea componentelor metalice. Evitați depozitarea lângă surse de căldură, presiune, sau
expunere la razele solare. După contactul cu apa, geanta/poșeta/cureaua se sterge cu o cârpă uscată, moale,
lăsând-o la uscat la temperatura camerei.
Poșetele/gențile/curelele din material sintetic, în special poliuretan se pot decolora de la frecările repetate.
Pentru suprafețele metalice ale accesoriilor se recomandă curățarea frecventă cu o cârpă uscată pentru a
preveni oxidarea. Poșetele/gențile din material textil pot fi agățate accidental, astfel se pot rupe sau destrăma.
Pentru o utilizare îndelungată și în cele mai bune condiții, respectați instrucțiunile de întreținere de pe eticheta
atașată de produs.
Durata medie de utilizare genți, curele și portofele: 12 luni